Изборни предмети

У ОШ „Слободан Бајић Паја“, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи, изучавају се ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ . Школа понуду ових предмета заснива на основу својих кадровских, просторних и других могућности.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборни предмети од 1. до 4. разреда

  • Лепо писање

  • Чувари природе

  • Народна традиција

Изборни предмети од 5. до 8. разреда

  • Хор и оркестар

  • Информатика и рачунарство

  • Домаћинство

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни изборни предмети од 1. до 4. разреда

  • Грађанско васпитање / Верска настава (православни катехизис)

Обавезни изборни предмети од 5. до 8. разреда

  • Грађанско васпитање / Верска настава (православни катехезис)

  • Страни језик (француски)

  • Физичко васпитање – изборни спорт (рукомет / кошарка / одбојка)

У ОШ „Слободан Бајић Паја“, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи, изучава се хрватски језик са елементима националне културе као факултативни изборни предмет. Овај предмет могу да изучавају сви ученици од 1. до 8. разреда.