Распоред сарадње са родитељима

УЧИТЕЉИ/НАСТАВНИЦИ- СРЕМСКА МИТРОВИЦА

УЧИТЕЉИ РАЗРЕД СМЕНА ДАН ВРЕМЕ
СЛАВИЦА РАДЕВИЋ I1 ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 2. ЧАС
    ПОПОДНЕ УТОРАК 2. ЧАС
СОЊА МИЛОШЕВИЋ I2 ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 2. ЧАС
    ПОПОДНЕ УТОРАК 2. ЧАС
МИОДРАГ ЈОЛИЋ II1 ПРЕ ПОДНЕ СВАКИ ДАН ПРЕ-ПОСЛЕ НАСТАВЕ
    ПОПОДНЕ СВАКИ ДАН ПРЕ-ПОСЛЕ НАСТАВЕ
МАРИЈАНА ЈЕШИЋ II2 ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 9 55- 10 40 Ч
    ПОПОДНЕ СРЕДА 15 25- 16 10 Ч
ЉИЉАНА ФАРКАШ III1 ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 8 50- 9 30 Ч
    ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 14 20- 15 00 Ч
ВЕСНА ГРАБИЋ III2 ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 10 00 -10 40 Ч
    ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 15 30 -16 00 Ч
ОЛИВЕРА СИМИЋ IV1 ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 9 00 – 9 35Ч
    ПОПОДНЕ СРЕДА 14 20- 15 25 Ч
ЈАСМИНКА ВРСЕЉА IV2 ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 9 55-10 40 Ч
    ПОПОДНЕ СРЕДА 15 25- 16 10 Ч
МИРЈАНА БИКАР Енглески језик ПРЕ ПОДНЕ ЧЕТВРТАК 3. ЧАС
    ПОПОДНЕ ЧЕТВРТАК 3. ЧАС
ЖЕЉКА КЛАВЖАР Веронаука ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК ПОСЛЕ 5. ЧАСА
    ПОПОДНЕ УТОРАК ПОСЛЕ 5. ЧАСА
УРОШ СТЕФАНОВИЋ Веронаука ПРЕ ПОДНЕ ЧЕТВРТАК ПОСЛЕ 5. ЧАСА
    ПОПОДНЕ ЧЕТВРТАК ПОСЛЕ 5. ЧАСА
ДАРИО ШПАНОВИЋ Хрватски јез.са еле.нац.кул ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА ПОСЛЕ 5. ЧАСА
    ПОПОДНЕ СРЕДА ПОСЛЕ 5. ЧАСА
НАСТАВНИЦИ ОДЕЉ.СТАР. ПРЕДМЕТ СМЕНА ДАН ВРЕМЕ
АНКИЦА ЦАЊАР   СРПСКИ ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 2.ЧАС
    ЈЕЗИК ПОПОДНЕ УТОРАК 2.ЧАС
КОНИКА ЦАЊАР V3 СРПСКИ ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК ПОСЛЕ 6. ЧАСА
    ЈЕЗИК ПОПОДНЕ УТОРАК ПОСЛЕ 6. ЧАСА
РАНКИЦА МИШКОВИЋ VII1 ЕНГЛЕСКИ ПРЕ ПОДНЕ СВАКИ ДАН 9 35-9 55 Ч
    ЈЕЗИК ПОПОДНЕ СВАКИ ДАН 14 35 -14 55 Ч
РУЖИЦА ПЕТОШЕВИЋ VI 2 ФРАНЦУСКИ ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 9 35-9 55 Ч
    ЈЕЗИК ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 14 35 -14 45 Ч
САЊА БОРИЧИЋ VIII1 ИСТОРИЈА ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 10 45- 11 30 Ч
      ПОПОДНЕ ПЕТАК 15 45- 16 30 Ч
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ VI 1 ГЕОГРАФИЈА ПРЕ ПОДНЕ ЧЕТВРТАК 9 35- 9 45 Ч
      ПОПОДНЕ УТОРАК 14 35 -14 45 Ч
ДРАГАН ЗУКИЋ   ФИЗИКА ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 8 50- 9 35 Ч
      ПОПОДНЕ ПЕТАК ПОСЛЕ 6. ЧАСА
СЛАВКО ГРАБИЋ VIII 2 МАТЕМАТИКА ПРЕ ПОДНЕ СВАКИ ДАН 9 35-9 55 Ч
      ПОПОДНЕ СВАКИ ДАН 14 35 -14 55 Ч
ВЕСНА БЕЛОМАРКОВИЋ VII 1 МАТЕМАТИКА ПРЕ ПОДНЕ СВАКИ ДАН 9 35-9 55 Ч
      ПОПОДНЕ СВАКИ ДАН 14 35 -14 55 Ч
ЗЛАТА ЏАНИЋ   БИОЛОГИЈА ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 10 55- 11 30Ч
      ПОПОДНЕ СРЕДА 14 35- 15 40Ч
ДУШАНКА СУБОТИЋ   БИОЛОГИЈУ ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 4. ЧАС
      ПОПОДНЕ УТОРАК 4. ЧАС
МАРА АЛИМПИЋ   ХЕМИЈУ ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК ПОСЛЕ 6. ЧАСА
      ПОПОДНЕ УТОРАК ПОСЛЕ 6. ЧАСА
ВЕРИЦА Х. СУВАЈЏИЋ   БИОЛОГИЈУ ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 6.ЧАС
      ПОПОДНЕ ПЕТАК 6.ЧАС
СМИЉАНА РИПИЋ V 1 ТЕХНИЧКО ПРЕ ПОДНЕ СВАКИ ДАН 9 35-9 55 Ч
    ОБРАЗОВАЊЕ ПОПОДНЕ СВАКИ ДАН 14 35 -14 55 Ч
ТАТЈАНА Т. ОЖВАТ VII 3 СРПСКИ ЈЕЗИК ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 9 55- 10 40 Ч
      ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 14 55 -15 40 Ч
ЉУБИЦА ЖУНИЋ V 2 ЛИКОВНА ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА ПОСЛЕ 6. ЧАСА
    КУЛТУРА ПОПОДНЕ ПЕТАК ПОСЛЕ 6. ЧАСА
ЗОРАН РАДИЋ   МУЗИЧКА ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 12 20- 13 10 Ч
    КУЛТУРА ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 17 25 -18 10 Ч
ЕДИ ТАЈМ   МУЗИЧКА ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 9 35 -9 55 Ч
    КУЛТУРА ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 14 35 -14 55 Ч
БРАНА КАРАКЛАЈИЋ   ФИЗИЧКО ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 9 35-9 55 Ч
    ВАСПИТАЊЕ ПОПОДНЕ УТОРАК 15-15 30 Ч
ЗОРАН КОВАЧИЋ VIII 3 ФИЗИЧКО ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 11 30-12 20 Ч
    ВАСПИТАЊЕ ПОПОДНЕ СРЕДА 16 30-17 20Ч
НЕНАД ПАПИЋ   ИНФОРМАТИКА ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 8 50- 9 30 Ч
      ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 13 50 -14 30 Ч
НЕДА ПЕРИШИЋ ЋИРИЋ   ФРАНЦУСКИ ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 9 35 -9 55 Ч
    ЈЕЗИК ПОПОДНЕ УТОРАК 14 35 -14 55 Ч
ГОРДАНА БУРМУЏИЈА   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК,ЧЕТВРТАК 9 35 -9 55 Ч
      ПОПОДНЕ УТОРАК ЧЕТВРТАК 9 35 -9 55 Ч

УЧИТЕЉИ/НАСТАВНИЦИ – МАНЂЕЛОС

УЧИТЕЉИ РАЗРЕД СМЕНА ДАН ВРЕМЕ
ТАТЈАНА БЕРИСАВЉЕВИЋ I ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 10:00-10:40 Ч
    ПОПОДНЕ СРЕДА 15:25-16:10 Ч
СВЕТЛАНА ДАВИДОВИЋ II ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 8:50-9:30 Ч
    ПОПОДНЕ СРЕДА 14:20-15:00 Ч
МИЛЕНКО ЏАНИЋ III ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 8:00-8:45 Ч
    ПОПОДНЕ УТОРАК 13:30-14:15 Ч
ВЕСНА ГВОКА IV ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 10:45-11:30 Ч
    ПОПОДНЕ УТОРАК 16:15-17:00 Ч
САЊА РОМАН Енглески ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК,СРЕДА 11:30-12:00 Ч
  језик ПОПОДНЕ УТОРАК,СРЕДА 17:00-17:30 Ч
МИЛАН БАРАКСАДИЋ Верска настава ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 10:45-11:30 Ч
    ПОПОДНЕ ПЕТАК 16:00-16:30 Ч
НАСТАВНИЦИ ОДЕЉ.СТАР. ПРЕДМЕТ СМЕНА ДАН ВРЕМЕ
ЉИЉАНА МИТРОВИЋ 5 М ИСТОРИЈА ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 10:45-11:30
      ПОПОДНЕ УТОРАК 15:45-16:30
ВЕСНА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ   ГЕОГРАФИЈА ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 7:30-8:00
      ПОПОДНЕ ЧЕТВРТАК 7:30-8:00
ЗЛАТА ЏАНИЋ 8 М БИОЛОГИЈА ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 11:30-12:20
      ПОПОДНЕ УТОРАК 16:30-17:20
СВЕТЛАНА АПИЋ   ЛИКОВНА ПРЕ ПОДНЕ ЧЕТВРТАК 12:20-13:00
    КУЛТУРА ПОПОДНЕ ЧЕТВРТАКИ 17:20-18:00
ВАЊА ХОДОБА   ХЕМИЈА ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 9:35-9:55
      ПОПОДНЕ УТОРАК 14:35-14:55
ЖЕЉКО ИВАНКОВИЋ   ТЕХНИЧКО ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 9:35-9:55
    ОБРАЗОВАЊЕ ПОПОДНЕ УТОРАК 14:35-14:55
ЉУБИЦА ЖУНИЋ   ЛИКОВНА ПРЕ ПОДНЕ ЧЕТВРТАК 11:10-11:30
    КУЛТУРА ПОПОДНЕ ЧЕТВРТАК 16:10-16:30
ЗОРАН РАДИЋ   МУЗИЧКА ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 10:00-10:40
    КУЛТУРА ПОПОДНЕ ПЕТАК 15:00-15:40
ГОРДАНА БУРМУЏИЈА   ФИЗИЧКО ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕД., СРЕДА 9:35-12:30
    ВАСПИТАЊЕ ПОПОДНЕ ПОНЕД., СРЕДА 14:35-17:30
МИЛАН БАРСАКСАДИЋ   ВЕРОНАУКА ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 10:30-11:00
      ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 16:30-17:20
САНДРА ХАЏИЋ 7 М СРПСКИ ПРЕ ПОДНЕ УТОРАК 9:40-10:30
    ЈЕЗИК ПОПОДНЕ УТОРАК 14:40-15:30
ЈЕЛЕНА ВУЛИН   МАТЕМАТИКА ПРЕ ПОДНЕ ЧЕТВРТАК 9:55-10:40
      ПОПОДНЕ ЧЕТВРТАК 14:55-15:40
ДРАГАН ЗУКИЋ   ФИЗИКА ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 10:45-11:30
      ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 15:45-16:30
САЊА РОМАН   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 9:50-10:40
      ПОПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 14:50-15:40
НЕНАД ПАПИЋ   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 11:00-11:30
      ПОПОДНЕ ПЕТАК 16:00-16:30
НЕДА ПЕРИШИЋ ЋИРИЋ ФРАНЦУСКИ ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 9:25-9:50
    ЈЕЗИК ПОПОДНЕ СРЕДА,ПЕТАК 17:20-18:10

УЧИТЕЉИ/НАСТАВНИЦИ – ЛЕЖИМИР

УЧИТЕЉИ РАЗРЕД СМЕНА ДАН ВРЕМЕ
ДАНИЈЕЛА ЕРДЕЉАН I – III ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 8 00-9 00
    ПОПОДНЕ    
ГОСПАВА БАНОВАЧКИ II – IV ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 10 00-11 00
    ПОПОДНЕ    
МИЛАН БАРАКСАДИЋ ВЕРСКА НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 7 30-8 00
    ПОПОДНЕ    
САЊА РОМАН ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРЕ ПОДНЕ ПЕТАК 11 35-12 00
    ПОПОДНЕ  

УЧИТЕЉИ/НАСТАВНИЦИ – ШИШАТОВАЦ

УЧИТЕЉИ РАЗРЕД СМЕНА ДАН ВРЕМЕ
ЂОРЂЕ ЦВИЈАНОВИЋ I – III ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 10 00-10 45
    ПОПОДНЕ    
МИЛАН БАРАКСАДИЋ Веронаука ПРЕ ПОДНЕ ПОНЕДЕЉАК 10 45-11 00
    ПОПОДНЕ    
ПЕТАР ЦВЕТКОВИЋ Енглески ПРЕ ПОДНЕ СРЕДА 11 30-11 45
  језик ПОПОДНЕ