Распоред писмених задатака и писаних провера знања