Запослени

Ђорђе Цвијановић Директор
Мира Деспотовић Секретар школе
Весна Мартиновић Педагог
Горица Бијељић Психолог
Душан Матаруга Шеф рачуноводства
Маја Марковић Благајник
Светлана Грујичић Библиотекар

Учитељи и наставници

Јолић Миодраг Разредна настава
Маријана Јешић Разредна настава
Љиљана Фаркаш Разредна настава
Весна Грабић Разредна настава
Светлана Давидовић Разредна настава
Госпава Бановачки Разредна настава
Оливера Симић Разредна настава
Јасминка Врсеља Разредна настава
Миленко Џанић Разредна настава
Славица Радевић Разредна настава
Ђорђе Цвијановић Разредна настава
Данијела Ердељан Разредна настава
Соња Милошевић Разредна настава
Aлександра Лакетић Разредна настава
Татјана  Берисављевић Разредна настава
Весна Гвока Разредна настава
Татјана Турудић Ожват Српски језик
Анкица Цањар Српски језик и грађанско васпитање
Коника Цањар Српски језик
Сандра Хаџић Српски језик
Ранкица Мишковић Енглески језик
Мира Бикар Енглески језик
Сања Роман Енглески језик
Петар Цветковић Енглески језик
Јадранка Буха Енглески језик
Ружица Петошевић Француски језик
Неда Перишић Ћирић Француски језик
Сања Боричић Историја
Љиљана Митровић Историја
Гордана Јовановић Географија
Весна Владисављевић Географија
Драган Зукић Физика
Славко Грабић Математика
Весна Беломарковић Математика
Марија Хан Математика
Ненад Папић Информатика, Математика
Злата Џанић Биологија
Верица С. Хаџић Биологија, Домаћинство
Душанка Суботић Биологија
Мара Алимпић Хемија
Вања Ходоба Хемија
Смиљана Рипић Техничко образовање
Жељко Иванковић Техничко образовање
Љубица Жунић Ликовна култура
Светлана Апић Ликовна култура
Снежана Подгорица Музичка култура, Хор и оркестар
Брана Караклајић Физичко васпитање, Изабрани спорт
Зоран Ковачић Физичко васпитање, Изабрани спорт
Гордана Бурмуџија Физичко васпитање, Изабрани спорт
Урош Стефановић Веронаука– српско православна
Милан Бараксадић Веронаука– српско православна
Жељка Клавжар Веронаука– католичка
Дарио Шпановић Хрватски језик са елементима нац.кул.

Помоћно особље

Милена Мишић Хигијеничар
Неда Половина Хигијеничар
Катица Гојковић Хигијеничар
Милана Шајић Хигијеничар
Сања Марјановић Хигијеничар
Анка Симеуновић Хигијеничар
Зорка Марковић Хигијеничар
Мирјана Алтер Хигијеничар
Душица Митровић Хигијеничар
Драгана Богосавац Хигијеничар
Љиљана Мркајловић Хигијеничар
Горан Корпак Домар
Светислав Жунић Ложач
Зоран Хајош Ложач