Јавне набавке

Овде можете преузети документа у вези јавних набавки:

Екскурзија:

Осигурање ученика 2022:

Одлука за лож уље:

Јавни позив за набавку лож уља:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА –

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРИЈЕ

Уговор о настави у природи:

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu 5-2020

Уговор о набавци добара у области енергетике:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ НАФТА 2020

Одлука о закључењу споразума – настава у природи:

Odluka OSSBP


УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ:

Обавештење о закљученом уговору

Екскурзија и настава у природи 2020:

Odluka 2-20 SB Paja

Одлука за екскурзију и НУП 2019

Odluka 05-19


Одлука о додели уговора Нафта 2019:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2019-1 НАФТА.doc


Нафта 2019 – позив за достављање понуда и лож уље – конкурсна документа 2019.

ПОЗИВ ЗА ДОСТ ПОНУДА НАФТА 2019

КОНКУРСНА ДОК. ЛОЖ УЉЕ 2019


Оквирни споразум и одлука о закључењу оквирног споразума настава у природи 2019:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ настава у природи 2019

ОДЛУКА О ЗАКЉ ОКВИРНОГ спораз-НАСТАВА у природи 2019


Обавештење о закљученом уговору о набавци добара у области енергетике:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ ЕЕ 2019


Конкурсна документација и позив за подношење понуда за екскурзију 2019.:

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda


Јавна набавка електричне енергије 2019.:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕЕ 2019 ЈНМВ

ЗАПИСНИК ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈНМВ ЕЕ 2019. за понуђаче


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРИЈЕ
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈНМВ-EE-2018, НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-EE-2018, НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРИЈЕ


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈНМВ,ЛОЖ УЉЕ 2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЛОЖ УЉЕ 2014-1


ПОЗИВ ЗА ДОСТ ПОНУДА ЈНМВ 2015

Конкурсна документација, изградња ограде 1-2015


ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 2015

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА 2015

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА 2015-1

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 2015-1

Jaвна набавка мале вредности број 2/2015, набавка добара, лож уље, гасно уље екстра лако евро ЕЛ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЛОЖ УЉЕ 2015

КОНКУРСНА ДОК. ЛОЖ УЉЕ 2015

Jавне набавкa мале вредности –  санација ученичких санитарних чворова у школској згради Основне школе “Слободан Бајић Паја“ у Сремској Митровици

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САН ЧВОРОВИ 3-2015-1

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА 2015 сан.чвор

ПОЗИВ ЗА ДОСТ ПОНУДА ЈНМВ 2015-3

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗМЕНА ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2015-1

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ КРОВ 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЕ 2015-2

ПОЗИВ ЗА ДОСТ ПОНУДА ЈНМВ 2015-5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ ЕЕ 2015

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕЕ 2015-5 ЈНМВ

Jавна набавка – екскурзија за ученике од 1.-8. разреда

Poziv za podnosenje ponuda 01-16

Konkursna dokumentacija 01-16

Одлука о јавној набавци – екскурзија за ученике од 1.-8. разреда:

SB Paja Odluka

КОНКУРСНА ДОК. ЛОЖ УЉЕ 2016

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА НАФТА 2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2016 НАФТА

Okвирни споразуми за еkсkурзије 2017:

Okvirni sporazum Partija 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕЕ 2017 ЈНМВ

Okvirni sporazum Partija 6

Okvirni sporazum Partija 5

Okvirni sporazum Partija 4

Okvirni sporazum Partija 3

Okvirni sporazum Partija 2

Okvirni sporazum Partija 1

Eекскурзија oсмог разреда:

Konkursna dokumentacija 03-17

Poziv za podnosenje ponuda 03-17

Оквирни споразум за екскурзије 2018:

Okvirni sporazum Partija 1

Okvirni sporazum Partija 2

Okvirni sporazum Partija 3

Okvirni sporazum Partija 4

Okvirni sporazum Partija 5

Okvirni sporazum Partija 6

Okvirni sporazum Partija 7

Okvirni sporazum Partija 8

Okvirni sporazum Partija 9

Okvirni sporazum Partija 10

Санација фискултурне сале:

Конкурсна документација

POZIV

Odgovor

Odluka о dodeli ugovora

Извештај о strucnoj oceni

Koнкурс географија:

tekst konkursa -geografija 2018

odluka o raspisivanju konkursa 2 гео -1

Одлука о додели уговора нафта 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2018 НАФТА