Активи и тимови

ТИМ ЗА ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Ненад Папић-координатор
2. Бранка Караклајић
3. Сања Боричић
4. Ружица Петошевић
5. Јасминка Врсеља

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
1. Татјана Турудић Ожват -координатор
2. Оливера Симић
3. Татјана Берисављевић
4. Ранкица Мишковић
5. Сања Роман
6. Весна Мартиновић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
1. Горица Бијељић -координатор
2. Весна Грабић
3. Миленко Џанић
4. Соња Милошевић
5. Славица Радевић
6. Гордана Бурмуџија

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ
1. Славко Грабић-координатор
2. Сања Боричић
3. Зоран Ковачић
4. Злата Џанић
5. Горица Бијељић
6. Љиљана Шаркаш

АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
1. Сандра Хаџић -координатор
2. Зоран Ковачић
3. Анкица Јевтић
4. Светлана Давидовић
5.Биљана Цвијетић –члан Савета родитеља
6.Јелена Иванов – члан Ученичког парламента

КОМИСИЈА ЗА ЕСТЕТСКО И ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
1. Љубица Жунић-координатор
2. Весна Грабић
3. Неда Перишић -Ћирић
4. Госпава Бановачки
5. Гордана Јовановић
6. Душанка Суботић

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
1. Коника Цањар -координатор
2. Сандра Хаџић
3. Весна Грабић
4. Светлана Давидовић
5. Љубица Жунић
6. Еди Тајм
7. Милан Бараксадић
8. Зоран Радић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
1. Анкица Јевтић
2. Бранка Караклајић
3. Сања Боричић
4. Ружица Петошевић
5. Јасминка Врсеља
6. Ненад Папић
8. Драган Зукић
9. Татјана Берисављевић
10. Сандра Хаџић
11. Горица Бијељић
12. Весна Мартиновић

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
1 .Весна Мартиновић-координатор
2. Оливера Симић
3. Весна Беломарковић
4. Миодраг Јолић
5. Љиљана Митровић

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
1. Анкица Јевтић -координатор
2. Драган Зукић
3. Мирјана Бикар
4. Маријана Јешић
5. Анкица Цањар

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
1.Драган Зукић –координатор
2.Ненад Папић
3.Анкица Јевтић
4. Анкица Цањар
5.Татјана Берисављевић

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1. Весна Мартиновић- координатор
2. Ђорђе Цвијановић
3. Ненад Папић
4. Смиљана Рипић
5. Весна Гвока

САВЕТ РОДИТЕЉА
1.Смиљана Рипић
2. Соња Милошевић
3. Весна Гвока

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
1. Сања Боричић
2. Ђорђе Цвијановић
3. Татјана Турудић Ожват

ДЕЧИЈИ САВЕЗ
1. Славица Радевић
2. Госпава Бановачки
3. Миодраг Јолић

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА
1. Маријана Јешић
2. Љиљана Фаркаш
3. Злата Џанић