Савет родитеља

Чланови Савета родитеља Одељења
Ивана Петрењ I – 1
Данијела Бојић I – 2
Драган Рољић II – 1
Ковачић Зоран II – 2
Наташа Вулетић III – 1
Маријана Марић III – 2
Јелена Црнојевић IV – 1
Бојана Лабаш IV – 2
Весна Кулић V – 1
Ана Сентов V – 2
Јована Кличарић V – 3
Биљана Божић VI – 1
Марина Пешић VI – 2
Татјана Миливојчевић VII – 1
Снежана Вуколић VII – 2
Драгана Ратковић-Павловић VII – 3
Слађана Турудић VIII – 1
Зорица Црнобрња VIII – 2
Тамара Иванов VIII – 3
Јелена Трнић I -М
Невенка Вулетић II – М
Мирослав Миловац III -М
Биљана Цвијетић IV -М
Ђурађ Недић V -М
Далиборка Папић VI -М
Владимир Настовић VII -М
Горан Миловановић VIII -М
Душица Андријевић I – III Л
Јованка Добраш II – IV Л
Александар Петровић I – IV Ш