Распоред дежурства наставника

РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА –СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Учитељи

 ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
    Приземље      Урош Стефановић   Весна Гвока    Јасминка Врсеља   Татјана Берисављевић  Сања Роман   Јасминка Врсеља    Оливера Симић   Славица Радевић  Весна Гвока   Татјана Берисављевић
Спрат  Миодраг Јолић   Соња Милошевић      Сања Роман   Мирјана Бикар    Маријана Јешић   Соња Милошевић    Урош Стефановић   Маријана Јешић    Мирјана Бикар   Миодраг Јолић  

Наставници

 ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
      ПриземљеВесна Беломарковић   Татјана Турудић Ожват   Смиљана РипићТатјана Турудић Ожват     Марија ХанБранислава Граовац   Зоран Ковачић     Коника ЦањарКоника Цањар     Ранкица Мишковић     Марија ХанРанкица Мишковић                                                  Весна Беломарковић     Смиљана Рипић
       Спрат  Сања Боричић     Гордана Јовановић  Ружица Петошевић   Драган Зукић   Урош СтефановићДраган Зукић   Злата Џанић   Снежана ПодгорицаЗлата Џанић   Снежана Подгорица   Ружица ПетошевићГордана Јовановић   Мара Алимпић   Сања Боричић

Наставници који прате путнике

 ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
Прва недељаСања БоричићМара Алимпић  Злата ЏанићСнежана ПодгорицаРанкица Мишковић
Друга недељаКоника Цањар  Љубица ЖунићЉубица ЖунићНеда Перишић ЋирићГордана Јовановић
Трећа недељаДраган ЗукићУрош СтефановићБранислава ГраовацЗлата ЏанићЉубица Жунић
Четврта недељаЉиљана Митровић  Татјана Турудић ОжватЗоран Ковачић  Весна БеломарковићМарија Хан

РАСПОРЕД ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА МАНЂЕЛОС


 ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
  УчитељиЉиљана Копривица   Весна ГвокаСања Роман   Миленко ЏанићСветлана Давидовић   Миленко ЏанићСветлана Давидовић   Весна ГвокаМилан Бараксадић   Љиљана Копривица
      НаставнициНеда Перишић Ћирић   Гордана Бурмуџија   Снежана ПодгорицаМарко Ристић   Неда Перишић Ћирић   Наташа ИлићСандра Хаџић   Ана Дугошија   Сања БоричићМарко Ристић   Мирјана Бикар   Љубица ЖунићЖељко Иванковић   Сандра Хаџић   Злата Џанић