Запослени

Ђорђе Цвијановић Директор
Мира Деспотовић Секретар школе
Весна Мартиновић Педагог
Горица Бијељић Психолог
Душан Матаруга Шеф рачуноводства
Светлана Миљковић Благајник
Љиљана Фаркаш Библиотекар

Учитељи и наставници

 
Јолић Миодраг Разредна настава
Маријана Јешић Разредна настава
Љиљана Фаркаш Разредна настава
Весна Грабић Разредна настава
Светлана Давидовић Разредна настава
Госпава Бановачки Разредна настава
Оливера Симић Разредна настава
Јасминка Врсеља Разредна настава
Миленко Џанић Разредна настава
Славица Радевић Разредна настава
Данијела Ердељан Разредна настава
Соња Милошевић Разредна настава
Татјана  Берисављевић Разредна настава
Весна Гвока Разредна настава
Татјана Турудић Ожват Српски језик и свакодневни живот у прошлости
Коника Цањар Српски језик
Сандра Хаџић Српски језик и свакодневни живот у прошлости
Ранкица Мишковић Енглески језик
Мира Бикар Енглески језик
Сања Роман Енглески језик
Ружица Петошевић Француски језик
Неда Перишић Ћирић Француски језик
Сања Боричић Историја
Љиљана Митровић Историја
Гордана Јовановић Географија
Наташа Илић Географија
Драган Зукић Физика и математика
Славко Грабић Математика и физика
Весна Беломарковић Математика
Ненад Папић Информатика и рачунарство
Злата Џанић Биологија
Душанка Суботић Биологија
Мара Алимпић Хемија
Вања Ходоба Хемија
Смиљана Рипић Техника и технологија, Техничко образовање
Жељко Иванковић Техника и технологија, Техничко образовање
Љубица Жунић Ликовна култура
Снежана Подгорица Музичка култура, Хор и оркестар
Зоран Ковачић Физичко васпитање, Изабрани спорт, Обавезне физичке активности
Гордана Бурмуџија Физичко васпитање, Изабрани спорт, Обавезне физичке активности
Урош Стефановић Веронаука– српско православна
Милан Бараксадић Веронаука– српско православна

Помоћно особље

 
Милена Мишић Хигијеничар
Неда Половина Хигијеничар
Катица Гојковић Хигијеничар
Милана Шајић Хигијеничар
Сања Марјановић Хигијеничар
Анка Симеуновић Хигијеничар
Зорка Марковић Хигијеничар
Мирјана Алтер Хигијеничар
Душица Митровић Хигијеничар
Драгана Богосавац Хигијеничар
Љиљана Мркајловић Хигијеничар
Зоран Хајош Ложач