Документа

Годишњи план рада 2018/2019.

Закон-о-основном-образовању-и-васпитању

Закон-о-уџбеницима

Правилник-о-оцењивању-ученика-у-основном-образовању-и-васпитању

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА