Секције, допунска и додатна настава

Секције од првог до четвртог разреда:

  • Слободне активности

Секције од петог до осмог разреда:

  • Драмска
  • Роботика
  • Саобраћај
  • Еколошка
  • Прва помоћ