Уџбеници

Списак уџбеника за школску 2018./2019.

Списак уџбеника за 1. разред

 

Предмет Издавач Назив уџбеника
Енглески језик The English Book doo Eнглески језик зa први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком
Математика Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Математика за први разред основне школе
Математика Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Радни листови из математике за први разред основне школе
Свет око нас Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радни листови)
Српски језик Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Буквар за први разред основне школе
Српски језик Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Наставни листови уз Буквар
Српски језик Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) ЧИТАНКА за први разред основне школе
Ликовна култура Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Дигитални уџбеник
Музичка култура
за 1. разред основне школе
Музичка култура Едука

Списак уџбеника за 5. разред

 

Предмет Издавач Назив уџбеника
Биологија Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Биологија 5, за пети разред основне школе
Географија Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе
Енглески језик The English Book doo PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД , аудио материјал – Class CD)
Историја БИГЗ школство доо Историја 5 – уџбеник за пети разред основне школе
Математика Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Математика за пети разред основне школе
Математика  Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Збирка задатака из математике за пети разред основне школе
Историја БИГЗ школство доо Историја 5 – уџбеник за пети разред основне школе
Српски језик Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Похвала, читанка са аудио записом за пети  разред основне школе
Српски језик Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Похвала језику, уџбеник српског језика за пети разред основне школе
Француски језик Klett Издавачка кућа доо СLUB ADOS 1, француски језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбeник, аудио ЦД који прати радну свеску)
Техника и технологија Едука Уџбеник за пети разред основне школе
Информатика и рачунарство Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Информатика и рачунарство за 5. разред основне школе, уџбеник + електронски додатак
Музичка култура Нови Логос
Ликовна култура Креативни центар

Списак уџбеника за школску 2017./2018.

Списак уџбеника за 1. разред

Издавач Назив уџбеника
Едука Нови Буквар
Едука Читанка са поукама
Едука Радна свеска уз читанку са поукама
Едука Математика 1а уџбеник (Јухас)
Едука Математика 1б уџбеник (Јухас)
Едука Свет око нас 1а уџбеник
Едука Свет око нас 1б уџбеник
Едука Музичко 1. уџбеник
Едука Ликовна култура 1. уџбеник
Дата статус Енглески језик Смарт Јуниор уџбеник
Дата статус Енглески језик Смарт Јуниор рад.свеск
Креативни центар Лепо писање

Списак уџбеника за 2. разред

Издавач Назив уџбеника
Едука Читанка 2
Едука Језичке поуке 2 радна свеска
Едука Латиница-откривалица 2 р.свеска
Едука Радна свеска за српски језик
Едука Латица по латица-Латиница уџбеник
Едука Математика 2а уџбеник (Дрезгић)
Едука Математика 2б уџбеник (Дрезгић)
Едука Свет око нас 2а уџбеник
Едука Свет око нас 2б уџбеник
Едука Музичко 2 уџбеник
Едука Ликовна култура 2 уџбеник
Дата статус Енглески језик Смарт Јуниор 2 уџбеник
Дата статус Енглески језик Смарт Јуниор 2 р.свеска
Едука Народна традиција

Списак уџбеника за 3. разред

Издавач Назив уџбеника
Едука Читанка 3 Водено огледало
Едука Поуке о језику 3 Жубор речи уџбени
Едука Радна свеска за српски језик 3
Едука Математика 3а уџбеник (Јоксимовић)
Едука Математика 3б уџбеник (Јоксимовић)
Едука Природа и друштво 3а уџбеник
Едука Природа и друштво 3б уџбеник
Едука Ликовна култура 3 уџбеник
Креативни центар Музичка култура 3 радна свеска
Креативни центар Музичка култура 3 уџбеник
English book Engleski jezik Happy street 1 udzbenik
English book Engleski jezik Happy street 1 radna svesk

Списак уџбеника за 4. разред

Издавач Назив уџбеника
Едука Читанка 4 Трешња у цвету
Едука Поуке о језику
Едука Радна свеска српски
Едука Математика 4а уџбеник (Јоксимовић)
Едука Математика 4б уџбеник (Јоксимовић)
Едука Природа и друштво 4а уџбеник(Вдовић)
Едука Музичко 4
Едука Ликовна култура 4 уџбеник
Едука Народна традиција
English book Engleski jezik Project 1 IV izdanje udzbenik
English book Engleski jezik Project 1 IV izdanje radna svesk

Списак уџбеника за 5. разред

Издавач Назив уџбеника
Клетт Читанка Мост
Клетт Граматика
Герундијум Математика
Герундијум Збирка из математике
Бигз Историја
Бигз Географија
Герундијум Биологија
Герундијум Радна свеска из биологије
Завод 15375 Техничко образовање
Нови Логос Музичко
Бигз Ликовно
English book Engleski jezik Project 2 IV izdanje udzbenik
English book Engleski jezik Project 2 IV izdanje radna svesk
Клетт Francuski Et toi? 1 udzbenik
Клетт Francuski Et toi? 1 radna sveska

Списак уџбеника за 6. разред

Издавач Назив уџбеника
Клетт Читанка Корак
Клетт Граматика
Герундијум Математика
Герундијум Збирка из математике
Завод 16310 Историја
Завод 16325 Географија
Герундијум Биологија
Герундијум Радна свеска из биологије
Бигз Физика
Бигз Збирка из физике
Завод 16375 Техничко образовање
Нови Логос Музичко
Бигз Ликовно
English book Engleski jezik Project 3 IV izdanje udzbenik
English book Engleski jezik Project 3 IV izdanje radna svesk
Клетт Francuski Et toi? 2 udzbenik
Клетт Francuski Et toi? 2 radna sveska

Списак уџбеника за 7. разред

Издавач Назив уџбеника
Клетт Читанка Пут
Клетт Граматика
Герундијум Математика
Герундијум Збирка из математике
Бигз Историја
Бигз Географија
Герундијум Биологија
Герундијум Радна свеска из биологије
Бигз Физика
Бигз Збирка из физике
Герундијум Хемија
Герундијум Збирка из хемије
Завод 17370 Техничко образовање
Нови Логос Музичко
Бигз Ликовно
Дата статус Енглески језик To The Top 3 udzbenik
Дата статус Енглески језик To The Top 3 r.sveska
Клетт Francuski Et toi? 3 udzbenik
Клетт Francuski Et toi? 3 radna sveska

Списак уџбеника за 8. разред

Издавач Назив уџбеника
Клетт Читанка Речи мудрости прерађено
Клетт Граматика
Герундијум Математика
Герундијум Збирка из математике
Бигз Мозаик прошлости уџбеник
Завод 18320 Географија
Герундијум Биологија
Герундијум Радна свеска из биологије
Клетт Физика
Клетт Збирка из физике
Герундијум Хемија
Герундијум Збирка из хемије
Завод 18370 Техничко образовање
Нови Логос Музичко
Бигз Ликовно
Дата статус Енглески језик To The Top 4 udzbenik
Дата статус Енглески језик To The Top 4 r.sveska
Клетт Francuski Et toi? 4 udzbenik
Клетт Francuski Et toi? 4 radna sveska