O ШКОЛИ

Основна школа „Слободан Бајић Паја“ је у протеклих 100 година рада, захваљујући преданом залагању многих генерација признатих учитеља, наставника и сарадника, израсла у уважену васпитно – образовну установу. Традиција, поштована и негована цео један век, усмеравана је на ђаке и наставнике који долазе. Током свог развоја школа је посебну пажњу посвећивала неговању и образовању младих нараштаја, тако да су, до данас многи од ученика, који су прошли кроз школу „Слободан Бајић Паја“, завидним успесима у учењу и наступима на многобројним такмичењима, допринели афирмацији и развоју Школе, промовисању квалитетног рада наставног кадра.

Школа је највећим делом посвећена стицању знања, не запостављајући притом подстицање развоја личности и испољавање ученичких жеља и њихове пуне афирмације. Зато њени бивши ученици и јесу највеће богатство школе.

Препознатљива црта у раду Школе била је спремност за сарадњу са другим школама, васпитно – образовним институцијама и осталим релевантним институцијама у земљи. Дух отворености и сарадње и данас је карактеристика рада Школе, која доприноси перманентном праћењу најновијих тенденција у домену образовања.

Данас, после једног века од настанка, Школа, препознајући савремене потребе нашег друштва у целини, настоји да омогући квалитетне услове рада који подразумевају модерне методе интерактивне наставе, уз коришћење савремене технике и мултимедијалних презентација. Како се развијала, током протеклих деценија, Школа је више пута у организационом и естетском смислу промовисана као лидер основношколског образовања у граду и региону.

Будућност Школе је императив и наслеђена мисија. Пут дуг сто година и богато стечено искуство одређују следеће циљеве даљег ширења Школе и идеје, које ће бити оличење успеха у наредном периоду. Ти циљеви проистичу из визије Школе да се развије у модерну институцију, признату по својим образовним и васпитним достигнућима и да младим људима обезбеди образовање у духу новог времена.

Школа ће и даље наставити да развија и промовише вредности васпитања и образовања, ствара услове за унапређивање наставе и учења, у складу са образовним и другим потребама ученика, прати модерна кретања у развоју васпитања и образовања, подстиче атмосферу учења, у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и имају увид у свој напредак, али и мотивише и инспирише запослене на критичко прихватање нових идеја и проширивање искустава.